Návod na montáž a bezpečné používanie pneumatík

1. Pred montážou nových pneumatík je potrebné očistiť disky a skontrolovať či nie sú poškodené.

2. Nálepky nachádzajúce sa na pneumatikách (napr. štítky čiarového kódu) je potrebné odstrániť, hlavne z dosadacej plochy pätky plášťa.

3. Pred každou novou montážou je potrebné vymeniť gumové ventily, u kovových ventilov tesniaci krúžok (nákladná pneumatika).

4. Pätky plášťa, ako i dosadacie plochy pätiek na ráfiku, je potrebné pred montážou dostatočne potrieť vhodnou montážnou pastou.

5. Pri hustení pneumatík je treba dbať, aby pätky plášťa najskôr dosadli do ráfiku. K tomu potrebný “nárazový tlak” nesmie prekročiť maximálny tlak uvedený na bočnici plášťa.

6. K dosiahnutiu správneho dosadnutia plášťa na ráfik je potrebné nahustiť najskôr pneumatiku vzduchom na maximálny uvedený tlak. Stredové dosadnutie pätky sa skontroluje podľa stredových liniek na pneumatike.

7. Potom sa tlak vzduchu zníži na predpísanú prevádzkovú hodnotu.

8. Na ventil je potrebné našróbovať ventilovú čiapočku pre jeho ochranu pred nečistotou a vlhkosťou.

9 Používanie pneumatík musí byť podľa predpísaných údajov a pokynov výrobcu vozidla pre daný druh prevádzky (hlavne typ pneumatiky, rozmer, hustenie, index rýchlosti a nosnosti, spôsob použitia na vozidle) a údajov uvedených na bočnici plášťa (hlavne smer otáčania, maximálny hustiaci tlak, typ podľa použitia – letný, zimný, celoročný, maximálne prípustné opotrebenie dezénu podľa indikátora opotrebovania TWI).

10. Pri oprave poškodenia, možnej dodatočnej úprave k použitiu pneumatík, musia byť tieto práce prevedené k tomu odborne vyškoleným pracovníkom, postupom schváleným výrobcom/dovozcom pneumatík a na technickom zariadení k tomu určenom.