Protektory pre nákladné vozidlá

V oblasti protektorovania pneumatík studeným spôsobom pracujeme už od roku 1997. Protektorovacia technológia studenou vulkanizáciou robíme použitím materiálov od rôznych renomovaných výrovbcov.

Hlavnou výhodou protektorovania nákladných pneumatík je úspora nákladov pri zachovaní ich úžitkových vlastností. Všeobecne môžeme konštatovať, že za približne polovicu ceny novej pneumatiky dostáva zákazník plnohodnotnú náhradu so zrovnateľným kilometrovým výkonom. V našej ponuke nie je len protektorovanie kostier pneumatík dodaných zákazníkom, ale tiež dodávame kompletné protektory na zahraničných kostrách.

Dodávateľ dezénov, napríklad firmy Marangoni, Novatec, či Galgo, sú známe svojou inovatívnou činnosťou v oblasti vývoja nových dezénov a zložením zmesí, čo je zárukou neustálej kvality a úžitkových vlastností konečného výrobku. Široká škála dodávaných dezénov umožňuje vyhovieť aj špeciálnym potrebám našich zákazníkov.

Technologický proces

1. Bezpečnosť – Vstupná prehliadka

Protektorovanie začína tak, že skúsení pracovníci detailne prezrú kostru a zistia v akom je stave. Každá kostra je ohodnotená aby bolo zaistené, že bude použitá najvhodnejším spôsobom.

2. Spoľahlivosť – Tlaková skúška

Tlakové skúšanie kostier má nespornú výhodu v tom, že kostry sú skúšané pod presne takým tlakom, ktorý zodpovedá prevadzkovému tlaku pneumatík na reálnych vozidlách.

3. Dôkladná príprava – Drásanie

Zostatky starého behúňa musia byť odstránené. Drásací stroj nielen odstráni vrstvy gumy až k prvému nárazníku pneumatiky, ale zdrsní povrch kostry tak, aby na ňom následne čo najlepšie priľnula spojovacia guma.

4. Zhodnotenie kostry – Opravy

Veľká pozornosť je v procese protektorovania venovaná práve opravám pneumatík. Moderné opravné materiály a prvotriedne vyškolení pracovníci sú zárukou kvalitných opráv, ktoré významne predlžujú životnosť pneumatík.

5. Nový behúň – Navaľovanie

Nové behúne vyrobené firmou Marangoni sú navaľované s presnosťou meranou laserom na automatickom navaľovacom zariadení. Medzi kostru pneumatík a nový predvulkanizovaný dezén je vkladaná tenká vrstva spojovacej gumy, nazývaná vulkanizačná spojka.

6. Zrodenie protektorovanej pneumatiky – Vulkanizácia

Po navalení dezénu je pneumatika vložená do obálu pre vulkanizáciu a uzatvorená do tlakového kotla. Počítačovo riadený proces vulkanizácie je zárukou dokonalého navulkanizovania dezénu k pôvodnej kostre.

7. Výstupná kontrola – Len bezchybné výrobky

Záverečná prehliadka je zameraná na kvalitu výroby a bezchybný vzhľad protektorovaných pneumatík. Každý protektor má svoje výrobné číslo, podľa ktorého možno rozpoznať všetky detaily zanesené do výrobného listu počas výroby.