Fakturačná adresa

TASY Slovakia s.r.o.

Pruské 249

018 52 Pruské

Adresa prevádzky a pneuservisu

TASY Slovakia s.r.o.

Zlatovská cesta 36

911 05 Trenčín

IČO: 36319104

DIČ: 2020178534

IČ DPH: SK2020178534

IBAN: SK45 8300 0000 0029 0158 1817

Zapísaná na Okresnom súde v Trenčíne, odd. sro, vl. č.12740/R

Callcentrum

+421 948 948 535

info@tasy.sk

Kontakt na mobilný pneuservis

+421 948 948 232

info@tasy.sk

Kde nás nájdete